Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019

Gösterim: 2454

Misyon & Vizyon

Misyon

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim yöntemiyle verilen dersleri yöneterek, öğrenciler ve öğretim elemanlarına teknik ve idari destek sunarak, eğitimin kalitesini arttırarak başarılı bir şekilde üniversite içi eğitimleri yürütmektir.

Vizyon

Üniversitemiz vizyonu kapsamında bilgiyi uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilerimize ulaştırmak,  uzaktan eğitim yöntemiyle verilen eğitimlerde uluslararı düzeyde kaliteyi yakalamaktır. 

Değerler

 • Katılımcılık ve Çoğulculuk
 • Bilimsel Eğitim ve Araştırma
 • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • Kurumsal Gelişim
 • Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim
 • Toplumsal Değerlere Saygı ve Sorumluluk
 • Uluslararasılık ve Entegrasyon
 • Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci
 • Disiplinlerarası Yaklaşım

Hedefler

 • Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimi.
 • Nitelikli ve yeterli sayıda Akademik kadroya sahip olmak.
 • Uluslararası normlarda eğitim- öğretim programları geliştirmek.
 • Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek.
 • Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak.
 • Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek.
 • Kurumsal kimliği güçlendirmek ve kurumsal kültürü oluşturmak.