Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020

Gösterim: 3157

Açık Ders Materyalleri

YÖK Dersleri Platformu

Türkiye Bilimler Akademisi

Açık Ders Materyalleriyle ilgili uluslar arası bağlantılar

Uluslararası Konsorsiyum

MIT açık ders malzemeleri

İngiliz Açık Üniversitesi açık ders malzemeleri

Türkiye'den Üniversitelerin Açık Ders Materyalleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Gazi Üniversitesi