Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020

Gösterim: 3683

Tarihçe

KURULUŞ

19.02.2018 tarihli 30337 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan yönetmelik ile faaliyetlerine başlayan araştırma merkezimizde modern eğitimin gereğini kavramış olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, görev ve sorumluluk bilinci ile öğrencilerine akademik bilgilere çevrimiçi olarak sürekli erişim sağlayabilmelerini desteleyecek eğitimler vermeyi planlamaktadır. Bu amaçla kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sayesinde eğitim materyallerine 7 gün 24 saat çevrimiçi bir hizmet şeklinde erişilebilecektir.

Eğitim sürecinin tamamında veya büyük bölümünde öğrenciler ile öğretim elemanların aynı fiziksel ortamda bulunmaları sayesinde aralarındaki iletişimi sağlamak için eğitsel medya araçlarının (bilgisayar, telefon veya tablet vb.) kullanılması ve ders içeriklerinin bu araçlarla öğrencilere ulaştırılması interaktif bir eğitim modeli sağlamaktadır. Bu eğitim modelinde derslerin uzaktan verilmesi esnasında kayda alınması ile öğrenciler istedikleri zaman tekrar tekrar dersleri takip edebilmektedir. Ayrıca öğrenci ve öğretim elemanı arasında kurulan bu eğitim portalı üzerinden dosya, video, resim, anket, sınav, belge ve bilgi paylaşımı kolaylaşmaktadır.

Üniversitemizde kurulan merkezin yürüteceği çalışmalarında, kamu veya özel, toplumun her kesiminden gelebilecek taleplerin karşılanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemiz akademik birimlerinde yürütülen eğitim programlarının amaçladığı meslekleri edinmek için öğrenim gören öğrencilerimize uzaktan eğitim sayesinde yaşam boyu bireysel ve bağımsız öğrenme imkânı sağlanacaktır. Öğrenme sorumluluğunun bireyde olması, bireylerin bilgiye erişim ve girişimcilik yönlerini ve kendi kendilerine karar verme yeteneklerini geliştirecektir. Öğrenme ve öğretme süreçlerinde; öğrenim yaşı, öğretim amaçları, öğrenme ve öğretme ortamı, yöntem ve teknikleri vb. açılardan “esneklik” ve “çeşitlilik” sağlanacaktır. Kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan bireylere, görevlerini bırakmadan eğitimlerini sürdürebilme, kendilerini geliştirebilme ve meslekte yükselme olanağı sağlanacaktır. Uzak mekânların ulaşım sorununa çözüm olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, özürlülere ve çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması açısından uzaktan eğitim iyi bir katkı sunacaktır.

EĞİTİM

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BANU-UEUAM) ilk etapta aşağıdaki dersler yapılmakta olup ileride yüksek lisans programları açılması planlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim yapılan dersler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Dil (İngilizce) I
 • Türk Dili I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Dil (İngilizce) II
 • Türk Dili II

Uzaktan Eğitim açılması planlar bölümler

 • Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans

ALT YAPI

 • Uzaktan Eğitim Uygulama Hizmeti
  • Learning Management System (ALMS-Advancity)
  • Sınırsız kullanıcı
 • Sanal Sınıf Uygulama Hizmeti
  • 50 adet Kullanıcı Lisansı
 • İki uygulama için toplam bant genişliği
  • Bulut Sistemi ile sunucular üniversite dışında kullanılmaktadır
 • Uzaktan eğitim yayın odası 2 adet