Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020

Gösterim: 1789

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde Uzaktan Eğitim olarak açılması planlanan Tezsiz Yüksek Lisans programları için izlenmesi gereken işlem adımlarını içermektedir. Bu başvuru içeriği; başvuru hazırlık aşaması, başvuru için gerekli belgeler, başvuru süreci işlem adımları ve iş akış diyagramı şeklinde düzenlenmiştir. Bu içeriği PDF formatında bilgisayarınıza kaydetmek için buraya tıklayınız.

 

1. Başvuru Hazırlık Aşaması

Başvuru sürecine başlamadan önce, başvuru sahiplerinin YÖK tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarını” incelenmesi ve aşağıda belirtilen kriterlerin göz önünde bulundurulması tavsiye edilir. Başvuru yapılırken; açılacak programların uygunluğuna, altyapı ve insan kaynakları yeterliliği açısından değerlendirmesine, programlara öğrenci alınması taleplerini ülke ve bölge planları ile iş dünyasının ihtiyaçlarını ve küresel eğilimleri dikkate alınması önem arz etmektedir.

 

1.1. İhtiyaç ve Talep

 • Açılmak istenen programın uzaktan eğitim için uygunluğu,
 • Açılmak istenen programa bölge ve ülke ölçeğinde var olan ihtiyaç,
 • Açılmak istenen programın ülke genelinde ya da bölgede mevcut benzeri programlarla nasıl etkileşeceği ve dolduracağı boşluk,
 • Açılmak istenen programın diğer programlarla veya üniversitelerle rekabet edilebilirliği,
 • Açılmak istenen program için beklenen öğrenci talebi ve sürekliliği,
 • Mezunların çalışabilecekleri olası işler/iş alanları veya kariyerlerine sağlayacağı katkılar,
 • Açılmak istenen akademik programın üniversiteye ve bölgeye sağlaması beklenen katkılar.

 

1.2. Kurumsal Uyum

 • Açılmak istenen programın üniversite ve ilgili birimin misyonuna sağlayacağı katkı,
 • Açılmak istenen programın mevcut programlar ile nasıl etkileşeceği, hangi disiplinler arası faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği ve olası katkıları.

 

1.3. Akademik Programa İlişkin Kalite Göstergeleri

 • Açılmak istenen programın eğitim amaçları,
 • Program için önerilen eğitim planı (müfredat), ders kredileri ve dağılımı,
 • Öğrencilerin derslerde değerlendirilmelerinin nasıl yapılacağı ve not sistemi,
 • Öğrenci kabul şartları ve kontenjanları,
 • Mezun olmak için gerekli kredi ve not ortalaması,
 • Mezunlara verilecek diploma (verilecek unvan) ve diploma eki,
 • Program akreditasyonuna ilişkin yapılan planlamalar,
 • Programda ders verecek öğretim elemanlarının yeterliliği,
 • Fiziksel altyapı yeterlilikleri,
 • Eğitim materyallerinin hazırlanmasındaki gereksinimler ve imkanlar.

 

 

2. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yükseköğretim Kurumları tarafından yeni bir yüksek lisans programı açılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak verilmesi (cevapların soru numaralarına bire bir karşılığı gelecek biçimde), başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir. YÖK'e başvuru dosyaları gönderilirken, üniversitenin üst yazısı ve senato kararı ile Tablo 2a, Tablo 2b ve Tablo 6 ayrıca basılı olarak; teklif dosyanızdaki bilgilerin tamamının ise CD içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. (CD içerisinde bulunacak bilgilerden Tablo 2a, Tablo 2b ve Tablo 6'nın Excel formatında, diğer bilgilerin ise Word formatında olmasına özen gösterilmelidir.)

Aşağıda listesi verilen başvuru evraklarının ve ilgili eklerinin ilgili bölüm/program koordinatörü tarafından hazırlanması gerekmektedir.

(*) Başvuru dosyasını hazırlarken “Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı” isimli PDF dokümanından yardım alabilirsiniz.

(**) Bilgi Derleme formunu hazırlarken “Uzaktan Eğitim Programları Değerlendirme Esasları” isimli PDF dokümanından yardım alabilirsiniz.

 

 

3. Başvuru Süreci İşlem Adımları

 • Açılması planlanan akademik programın koordinatörlüğünü üstlenecek bir öğretim elemanının ilgili birimce belirlenmesi ve resmi yazıyla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne (BANUZEM) bildirilmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde yapılması gerekenler hakkında bilgi almak üzere koordinatör BANUZEM’den gerekli bilgileri ve örnek evrakları alabilecektir.
 • Hazırlanan başvuru evrakları, programı yürütecek enstitünün yetkili kuruluna sunulması ve kabulü gerekmektedir. Yetkili kurullardan olumlu karar alındıktan sonra program başvurusu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda derslerin açılması işlemi yaptırılır.
 • Açılacak programla ilgili birim Öğrenci İşleri tarafından müfredat tanımlaması, Derslerin tanımlarının yapılması ve derslere öğretim elemanı ataması OBS üzerinden yapılır. Ders işlemleri tamamlandıktan sonra LMS’den canlı ders kaydı için BANUZEM’le iletişime geçilir.
 • Uzaktan Eğitim Sisteminde (LMS-EYS) ilgili bölüm/programa ait ilk dönem derslerinin ilk 4 haftalık canlı ders kayıtları ilgili öğretim elemanlarınca hazır hale getirilir. Her bir haftalık ders için en az 40 dakikalık ders kayıtlarının yapılması program koordinatörü tarafından sağlanır. Ders video kayıtlarının hazırlanması konusunda talep edilmesi halinde bölüm/program öğretim elemanlarına eğitim ve destek BANUZEM tarafından verilecektir.
 • Üniversite Senatosuna başvuru evrakları sunulmadan önce başvuru yapılan programa ait Ders İzlence verilerinin Ders Bilgi Paketi/Ders Kataloğu Sistemine girilmesi gerekmektedir.
 • BANUZEM tarafından ders videoları, yüklenen içerikler ve başvuru dosyalarının incelenmesi yapılır. İnceleme sonunda olumlu görüş alınan dosya ve ekleri ilgili enstitü tarafından görüşmek ve Yükseköğretim Kurumuna gönderilmek üzere Üniversite Senatosuna sunulur.
 • Programlara ait başvuruların yılda iki defa “Şubat” ve “Temmuz” ayı sonuna kadar senato kararı ile Yükseköğretim Kuruluna yapılması gerekir.
 • YÖK tarafından program başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır. YÖK tarafından gerekli görüldüğü takdirde BANUZEM ve ilgili program/bölüm temsilcileri program/bölüm hakkında bilgilendirme amaçlı sunuma çağrılmaktadır. Değerlendirme süreci içerisinde başvuru sırasında hazırlanmış derse ait içerikler, başvuru dosyalarında paylaşılan link ve kullanıcı hesabıyla YÖK tarafından incelenmektedir.
 • YÖK tarafından değerlendirme tamamlandıktan sonra program başvurusunun sonucu olumlu veya olumsuz olarak Rektörlüğe bildirilmektedir. Olumlu sonuçlanan başvurular ilgili birime bildirilerek izleyen Akademik Dönemin başlangıcında birim tarafından öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

 

 

4. Başvuru Süreci İş Akış Diyagramı

Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuru süreci iş akış diyagramını görüntülemek için buraya tıklayınız.

 

Son Güncelleme: 07.11.2020