Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024

Gösterim: 1610

Yönetim Kurulu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün 01/10/2020 tarih ve 71333010-903.07.01-E.9559 sayılı yazısı gereğince oluşturulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANUZEM) Yönetim Kurulu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Unvanı

Adı Soyadı

Bağlı Olduğu Akademik Birim

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Emrah DÖNMEZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Fahrettin Burak DEMİR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Büşra SÜNGÜ

Spor Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep ÖZER

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Üye

Doç. Dr.

Abdullah YEŞİL 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr.

Abdullah ELEN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Aykut DİKER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ebru Kaya MUTLU Sağlık Bilimleri Fak.        Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nuriye KURBETLİ  Tıp Fakültesi        Üye