Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020

Gösterim: 1650

Yaz Öğretimi Sınav Duyurusu

Sevgili Öğrenciler;

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi döneminde sınavlar (ara sınav-final) aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır:

 1. Test Yöntemi (Çoktan seçmeli – Online Sınav): Test sınavı çoktan seçmeli soruların cevaplanması ile yapılacaktır. LMS sistemi soru havuzundan her öğrenciye farklı soruları farklı sırada ve cevap şıklarının yerlerini değiştirerek sormaktadır. Verdiğiniz cevaplara göre otomatik puanlama yapılmaktadır.
 2. Klasik sınavlar: Klasik sınavlar iki farklı yöntem ile yapılabilir
  1. Klasik Yöntem - I  (Açık uçlu – Online Sınav): LMS sistemi üzerinden açık uçlu sorular sorulup cevapların sorunun altındaki cevaplama kısmına yazılması istenebilir. Cevaplarda metinsel anlatımların istendiği sınavlar bu yöntemle yapılacaktır.
  2. Klasik Yöntem - II  (LMS üzerinden “Ödev” yüklenerek): Eğer cevaplarda şekil veya formüllerin kullanılması gerekiyor ise, bu sınavın Klasik Sınav olarak LMS üzerinden “ödev” başlığı ile yapılacaktır. Bu sınavlarda sorular sizlere ödev uygulaması üzerinden sorulacak olup, cevaplarınızı A4 (Fotokopi) kağıdına; elle, tükenmez kalemle ve kağıdın tek yüzüne yazmanız gerekmektedir. Cevap kağıtlarının tümünü sırası ile cep telefonundan resim çekerek veya tarayıcı (Scanner) ile bilgisayar ortamına aktararak JPG/PDF formatına aktarmanız gerekmektedir. LMS sisteminde ilgili dersin altında tanımlanan “ödev” uygulamasına JPG/PDF olarak hazırlanan cevaplar, istenen zamana kadar yüklenerek sınav tamamlamış olacaktır. Sınav süresi dışında ve LMS harici bir yolla gönderilecek cevaplar değerlendirilmeyecektir.

 

Sınavlarla ilgili aşağıdaki genel kurallara dikkat edilmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önemlidir:

 • Sınav yöntemlerden hangisinin kullanılacağı konusu dersin içeriğine göre dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.
 • Sınav tarihleri ilgili akademik birimler tarafından planlanacak ve ilgili akademik birimlerin WEB sayfalarında duyurulacaktır.
 • Sınavlara belirtilen gün ve saatte girilmesi gerekmektedir.
 • Sınavlar LMS sisteminde ilgili ders içerisinde öğretim elemanları tarafından tanımlanacaktır.
 • Sınavlara süre tanımlandığından bu süreler göz önünde bulundurularak cevap verilmesi gerekmektedir. Ek süre verilmesi imkanı bulunmamaktadır.
 • Yukarıda açıklanan ilk iki sınav türünde sınavı başlattığınız andan itibaren süre başlamaktadır ve sınavı bitir butonuna basılana kadar veya süre bitinceye kadar sorular cevaplanabilmektedir.
 • Son sınav türünde ise size verilen son sınav teslim tarih ve saatine kadar cevaplarınızı PDF veya resim formatı(JPG) ile LMS sistemine yüklediğiniz takdirde sınavı tamamlamış sayılırsınız. Farklı yöntemlerle öğretim elemanına gönderilen cevaplar değerlendirilmeyecektir.
 • Sınavlarda etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Yaz öğretimi uygulamasında Mazeret ve Bütünleme sınavı hakkı olmadığından, sınavlarınıza belirtilen tarih ve zamanda girmeniz yararınıza olacaktır.
 • Sınavlar sonunda öğrencilerin aldıkları notlar öğretim elemanı tarafından OBS sistemi üzerinden ilan edilecektir.

 

Sınavların yapılacağı tarih aralıkları 2019-2020 Yaz öğretimi Akademik Takvimi çerçevesinde aşağıda belirtilmiştir:

Ara Sınavlar      : 24.08.2020-04.09.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Final Sınavları   : 12.09.2020-16.09.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.